Hur vet du om du bor i ett hus med höga radonnivåer?

Radon är en gas som bildas naturligt i marken, och kan tränga in i hus. Radonnivåer varierar från ställe till ställe, och det finns ingen säker gräns för hur höga radonnivåer är skadliga. Men forskning har visat att det finns ett samband mellan höga radonnivåer och lungcancer. Det finns enkla test med radonmätare som du kan göra för att kontrollera radonhalten i ditt hus. 

Enkel radonmätning

Radonmätning med hjälp av en radondosa är ett enkelt test som du gör för att mäta hur mycket radon det finns i luften. Testet tar ungefär två veckor, och du får sedan reda på hur mycket radon det finns i ditt hem. Radonmätning är viktigt för att ta reda på om du bor i ett hus med höga radonhalter. Att göra en mätning är det enda sättet att få reda på om du bor i ett hem med höga halter av radon.

Påverkan på hälsan

Radon är farligt för hälsan, och det är viktigt att du tar hand om problemet på rätt sätt. Det finns flera sätt att undvika radon, och det är viktigt att du väljer ett lämpligt sätt för dig själv. Du kan installera en radonavskiljare, som tar bort gasen från luften innan den når inomhusmiljön. Du kan också installera en ventilation, som cirkulerar luften i huset och håller radongaserna borta. Det finns flera andra saker du kan göra för att minska risken för radon i huset, men det är alltid bäst att kontakta en expert för rådgivning.

Höga halter under vintern

Det finns fler rapporter om höga halter av radon på vintern eftersom det är under den tiden av året som flest människor tillbringar tid inomhus. När människor tillbringar mycket tid inomhus under vintern, finns det större risk för att de utsätts för höga halter av radon. Andra orsaker till att det finns fler rapporter om höga halter av radon på vintern är att det är svårare att ventilera husen på vintern, och att det finns mindre luftflöde mellan rummen. Därför kan det vara bra att göra en mätning nu när det börjar röra sig mot kallare breddgrader.

Radon är något som du vanligtvis inte tänker på och ofta glöms bort. Men radonnivåer som är höga under lång tid kan vara skadliga för din hälsa, därför är det viktigt att ha koll på nivåerna av radon i ditt hus. Du kan med fördel göra en mätning i ditt hem för att säkerställa att halterna är på en bra nivå.